Специалист по неврология, психиатрия и ЕЕГ, епилептолог.
Ръководител на Катедра "Неврология и неврохирургия" на Медицински университет - Плевен (2000-2008 г.)
Началник на Първа неврологична клиника на Университетска МБАЛ "д-р Георги Странски" - Плевен (1999-2011 г.)
Управител и лекар в МЦ "Галилео" (2005-2012 г.)

Специалист по неврология и ЕЕГ, епилептолог.
Неврологична клиника, УМБАЛ "Д-р Георги Странски" - Плевен
Ръководител на катедра "Неврология и неврохирургия", Медицински Университет - Плевен

Специалист по УНГ болести, аудиология и отоневрология;
Професионално слухопротезиране
Управител на МЦ "Галилео"

Специалист по неврология, ЕМГ, ЕЕГ, евокирани потенциали, лечение на мултиплена склероза

Специалист по неврология, доплерова сонография, мануална вертебротерапия

Специалист по психиатрия, ТМС, ЕЕГ