Тип услуга

Цена

Първичен преглед от дм/дмн/доцент/професор

60.00 - 80,00 лв.

Първичен преглед при лекар специалист

40.00 лв.

Вторичен преглед от дм/дмн/доцент/професор

30.00 - 50,00 лв.

Вторичен преглед при лекар специалист

20.00 лв.

Тонална прагова аудиометрия

30.00 лв.

Тонална прагова аудиометрия след първичен преглед в МЦ "Галилео"

15.00 лв.

Тимпанометрия

20.00 лв.

Тимпанометрия след първичен преглед в МЦ "Галилео"

10.00 лв.

Електроенцефалография (ЕЕГ)

50.00 лв.

Електроенцефалография (ЕЕГ) след първичен плеглед в МЦ "Галилео"

30.00 лв.

Електромиография (ЕМГ) / Иглена ЕМГ

40.00 лв. / 45.00 лв.

Електромиография (ЕМГ) след първичен плеглед в МЦ "Галилео"

30.00 лв.

Евокирани потенциали (ЕП)

50.00 лв.

Евокирани потенциали (ЕП) след първичен плеглед в МЦ "Галилео"

20.00 лв.

Доплерова сонография (ДСГ)

50.00 лв.

Доплерова сонография (ДСГ) след първичен плеглед в МЦ "Галилео"

20.00 лв.

Транскраниална магнитна стимулация - първичен преглед, изследвания (ЕЕГ, ЕКГ, ЕМГ и изготвяне на индивидуална програма

100.00 лв.

Транскраниална магнитна стимулация - процедура и мониторинг

40.00 - 50.00 лв.

Базов отоневрологичен преглед

40.00 лв.

Отоневрологичен преглед с видеонистагмография и калоричен тест

50.00 лв.

Мускулна инжекция

5.00 лв.

Венозна инжекция

10.00 лв.

Венозна инфузия

15.00 лв.

Клиничен преглед при липса на предварително записан час (при лекар дм/дмн/доцент/професор)

80.00 лв.

Клиничен преглед при липса на предварително записан час (при лекар – специалист)

60.00 лв.

Преглед в извънработно време след предварителна уговорка

100.00 лв.

Електрокардиография (ЕКГ)

20.00 лв.

За РЗОК (с талон от личен лекар или специалист )задължително се изготвя „списък на чакащи”

Предварително незаписани пациенти по РЗОК (с талон от личен лекар или специалист) не се приемат

Спешни и неотложни пациенти се приемат извън установения ред, явяването на ТЕЛК не е „спешно състояние”